Sériová výroba

Aktuálna výroba

Samms DB – predstavok
Samms PKP Cargo – predstavok
Tamns 80 m3 GATX – predstavok
Tamns 80 m3 GATX – čelná stena

Sggmrss 90´ VTG – predstavok
Sggmrss 90´ Clip Logistics – predstavok
Zacens 73 m3 GATX – predstavok
Sggnss 80´ Metrans, VTG Cargo, Clip Logistics, SETG, Nacco, Ermewa Ferroviaire – predstavok (pre 6 zákazníkov s rôznymi modifikaciami)

Povrchová úprava:
Samms DB – rám podvozku
Samms PKP Cargo – rám podvozku

Nábeh výroby v najbližších mesiacoch:
Saghmmns-ty Bracoil 488 DB – predstavok
Sgnss 60´ Modalis – predstavok
Sgmmns 48´ Wascosa – predstavok
Zacns 98 m3 Jumbo GATX – predstavok
Zacns 88 m3 CD Cargo – predstavok
Zans 88 m3 VTG ESP – predstavok
Zacns 93 m3 Wascosa – predstavok
Sgmmns 40´ ATS – predstavok
Sggrss 80´ VTG ESP – predstavok
Sggrss 80´ PKP Cargo – predstavok