Výrobné kapacity

CNC OBRÁBACIE CENTRÁ

TVAROVÉ REZANIE

DELENIE MATERIÁLU

SÚSTRUŽENIE

OTRYSKÁVANIE, LAKOVANIE

ZVÁRANIE

VYVRTÁVANIE

VŔTANIE

OHÝBANIE