PL-PROFY spol. s r. o.

Orlov 344

065 43  Orlov

 

IČO: 36482153

IČ DPH: SK 2020004437

 

Tel: +421 52 78 49 200

Fax: +421 52 78 49 201

 

Zápis: OR Okresný súd Prešov

oddiel: Sro, vložka číslo 13760/P

 

IBAN: SK131000000001310267709

SWIFT:LUBASKBX