História

2023
Nový automatický zvárací robot sa stal súčasťou našej výroby

2022
Navýšenie výrobných kapacít o nový stroj na tvarové rezanie plazmou
Nový softvér na evidenciu nástrojov v skladovom hospodárstve

2021
Názov spoločnosti sa zmenil na Tatravagónka Tlmače spol. s r. o. , došlo k spojeniu dvoch prevádzkární  Tlmače (okres Levice) a  Orlov (okres Stará Ľubovňa)

2020
Inovácia laserového rezacieho stroja s lepšími výkonostnými parametrami.
Nasadili sme do výroby další priebežný tryskací box.

2019
Navýšenie výrobných kapacít o 5 osový CNC obrábací stroj.

2018
Navýšenie výrobných kapacít o tvarové rezanie laserom. Najväčšiu časť produkcie začala tvoriť sériová výroba.

2009
Vstúpila do firmy Tatravagónka a. s. a došlo k začleneniu firmy do nadnárodnej skupiny Optifininvest s. r.o.

2008
Došlo k úspešnému ukončeniu rekonštrukčných a stavebných prác v areáli firmy, súčasťou areálu je 15 budov a hál

2007
Presťahovanie firmy do nových výrobných priestorov v Orlove získanie zahraničných partnerov, nábeh sériovej výroby

2006
Kúpa areálu výrobného závodu PL-PROFY v obci Orlov v okrese Stará Ľubovňa s dlhodobou perspektívou sústredenia všetkých aktivít PL-PROFY do tohto areálu, získanie certifikátu STN ISO 9001:2001, DIN EN 729-2, DIN 18800-7:2002-09

2003
Prenájom objektov na Továrenskej ulici v Starej Ľubovni, kde spoločnosť PL- PROFY postupne zavádzala výrobu a montáž kovových konštrukcií

2002
Vznik novej spoločnosti PL – PROFY s.r.o., hlavné činnosti firmy PL – PROFY: výroba a montáž oceľových konštrukcií a hál