Areál Orlov

Areál Orlov

Areál Orlov
SO-02 SO-03 SO-01 SO-04 SO-05 SO-06 SO-07 SO-08 SO-09 SO-10, SO-11 SO-12 SO-13 SO-14 SO-15 SO-16 SO-17 SO-18 SO-19

SO-02

Machining room

Obrobňa

SO-03

Sheet metal cutting area

Deliareň plechov

SO-01

Building administration

Administratívna budova

SO-04

Production Hall II.

Výrobná hala II.

SO-05

Steel profiles workshop

Deliareň profilov

SO-06

Výrobná hala I.

Production Hall I.

SO-07

Technical unit

Technická miestnosť

SO-08

Storage Facilities

Sklady

SO-09

Locker rooms and hygienic facilities

Šatne a sociálne zariadenia

SO-10, SO-11

Transformer station
Garage

Trafostanica
Garáž

SO-12

Surface treatment and shipment facility

Hala povrchových úprav a expedície

SO-13

Sklad hutného materiálu

Metallurgic storage facility

SO-14

Outdoor crane

Vonkajší žeriav

SO-15

Fence

Oplotenie

SO-16

Waste-water treatment plant

Čistička odpadových vôd

SO-17

Production Hall III.

Výrobná hala III.

SO-18

Well

Studňa

SO-19

Parking area

Odstavná plocha