Certifikáty

EN 1090-1  EXC3 Výroba oceľových konštrukcií a hliníkových konštrukcií
ZERTIFIKAT 2451-CPR-EN1090-2014.1803.003
EN 1090-2 EXC3 Výroba oceľových konštrukcií a hliníkových konštrukcií –
časť technické požiadavky na oceľové konštrukcie
SLVHa-EN1090-2.00119.2013
EN ISO 9001:2015 Systémy manažérstva kvality
Q 0951-3
EN15085-2 CL1 Železničné aplikácie – Zváranie železničných koľajových
vozidiel a ich častí. Časť 2 : požiadavky na kvalitu a
certifikáciu zhotoviteľov zvarov
ZE-16083-01-00-EN15085-2015.0335.005
DIN EN ISO 3834-2 Požiadavky na kvalitu pri tavnom zváraní kovových
materiálov.
Časť 2: Úplné požiadavky na kvalitu
2018 700 0183/3834