Kontakt

Adresa:

PL-Profy spol. s r. o.
Orlov 344
065 43 Orlov,
Okres Stará Ľubovňa,
Slovensko, Európska únia

IČO: 36482153
IČ DPH: SK 2020004437

Tel: +421 52 78 49 200

Zápis: OR Okresný súd Prešov oddiel: SRO, vložka číslo 3760/P

IBAN: SK83 7500 0000 0000 2597 6413
SWIFT: CEKOSKBX

Obchodní zástupcovia

Ing. Štefan Turlík
Obchodno – technický riaditeľ
mob.: +421 905 347 142
e-mail: stefan.turlik@plprofy.sk
komunikácia po: slovensky, nemecky, anglicky

Ing. Martin Bakoň
Manažment kvality
mob.: +421 915 573 143
e-mail: martin.bakon@plprofy.sk
komunikácia po: slovensky, anglicky

Výkonný riaditeľ

Bc. Ján Kikta
výkonný riaditeľ spoločnosti